Kapning

Kapning i dimensioner upp till 260 mm i moderna Kastomaskiner!

Vi kapar enstycks- och seriekapningar med klinga eller

sågband i önskade längder.