Värmebehandlingar

Avspänningsglödgning (påverkar ej egenskaperna)

Bakgrund:         Spänning i detaljen (krypspänning, deformationsspänning)

Syfte:                  Tar bort spänningar

Metod:                Temp 450-600 grader, 1-3 tim, svalning: långsam

 

Släckglödgning (behandling av rostfria austenitiska stål)

Bakgrund:         Ökad hårdhet pga av tex bockning el. annan bearbetning

Syfte:                  Sänka hårdheten i materialet

Metod:                Temp 1050 grader, svalning: hastig

 

Rekristallisationsglödgning 

Bakgrund:         Hårt material pga kallbearbetning (tillplattade korn)

Syfte:                  Mjukt material med likformiga korn

Metod:                Temp 600-700 grader, 1-3 min, svalning: valfri 

 

Mjukglödgning 

Bakgrund:        Hårt material pga varmbearbetning (cementitlameller)

Syfte:                 Mjukt material med cementitkulor

Metod:              < 0,9% C: temp 700-720 grader, 6-10 tim, svalning: valfri 
                          > 0,9% C: temp 750-850 grader, 1-3 tim, svalning 10-15 grader/tim till 600 grader

 

Normalisering (går ej med rostfritt) 

Bakgrund:        Svagt material pga stora korn

Syfte:                 Starkt material med små korn

Metod:               Temp 750-950 grader, 1-3 min, svalning: snabb (ej härdning)

  

Härdning 

Bakgrund:        Mjukt material i färdigformad detalj

Syfte:                 Hårt material med martensit 

Metod:               Temp 750-1000 grader, 1-3 min, svalning: snabb 
                           (Martensitiska stål kan härdas dvs bl.a. SS 2303 och SS 2321)

 

Anlöpning 

Bakgrund:        Sprött material med martensit

Syfte:                 Någorlunda segt material

Metod:               Temp 200-600 grader