Fyrkantstång

Varmvalsad EN 10059:2003

Bredd
(mm)
Tolerans
(mm)
8-14 ±0,4
15-25 ±0,5
26-35 ±0,6
40-50 ±0,8
55-90 ±1,0
100 ±1,3