Vinkelstång

Varmvalsad EN 10056-2:1993

 

Bredd
(mm)
Tolerans
(mm)

Tjocklek
(mm)

Tolerans
(mm)
20-50 ±1,0 3-5 ±0,50
60-100 ±2,0 6-10 ±0,75