Toleranser sexkantstång

Toleranser sexkantstång

 

Nyckelvidd
(mm)
h11
1,00-3,00 -0,060
3,01-6,00 -0,075
6,01-10,00 -0,090
10,01-18,00 -0,110
18,01-30,00 -0,130
30,01-50,00 -0,160
50,01-80,00 -0,190
80,01-120,00 -0,220
120,01-180,00 -0,250
180,01-250,00 -0,290

Toleranserna utgår från noll.